November 9th, 2017

Дед

Виченца. Палаццо Тьене, палаццо Изеппо да Порто, палаццо Барбаран да Порто.

И вновь продолжим наше знакомство с творчеством Андреа Палладио и посмотрим три палаццо, построенные им в Виченце. Начнем с палаццо Тьене:

Collapse )
Buy for 100 tokens
Buy promo for minimal price.